Piedāvāju pateikt savai dzīvei- JĀ!

Semināri

pus dienas vai pilnas dienas semināriem tiek  veltīti konkrētai tematikai. Semināra laikā uzzināsi gan teorētiskus aspektus, gan būs iespēja veikt praktiskus vingrinājumus un sakārtojumus. Populārākie semināri:

  • Satikt savu dzīvi
  • Mantotie attiecību scenāriji
  • Attiecības pārī
  • Nauda manā dzīvē

Par tuvākajiem plānotajiem semināriem uzzini Brīvība Būt. Sistēmiskie sakārtojumi un koučings ar Santu Leiboviču Facebook profilā vai piesakies izsūtnei sadaļā Kontakti.

Sistēmisko sakārtojumu vakari

Sistēmiskie sakārtojumi ir iespēja uz savu aktuālo situāciju paskatīties no malas un nonākt pie jaunām atziņām. Vakara gaitā parasti ir gan praktiski vingrinājumi, gan individuālie darbi- sakārtojumi.

Šobrīd vakara grupas ir atvērtas jebkuram interesantam, ar un bez iepriekšējās pieredzes. Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar sakārtojumu darbu. Grupas ir nelielas, līdz 10 cilvēkiem. Tajās tiek atrunāta konfidencialitāte un katrs dalībnieks piedalās tieši tik daudz, cik izjūt nepieciešamību.

Par tuvākajām plānotajām vakara grupām uzzini Brīvība Būt. Sistēmiskie sakārtojumi un koučings ar Santu Leiboviču Facebook profilā vai piesakies izsūtnei sadaļā Kontakti.

Individuālās konsultācijas un koučings

Individuālajās konsultācijās iespējams risināt visus tos pašus jautājumus kā grupas darbā , tikai šajā gadījumā par elementu aizvietotajiem kļūst vai nu speciālas figūriņas, priekšmeti, papīra lapas, vai citi telpā pieejamie elementi. Sistēmisko darbu iespējams veikt arī iztēlē. 

Vairāk par individuālajām konsultācijām un sistēmisko koučingu lasi sadaļā Individuālās konsultācijas, koučings

Iespējamās tēmas sistēmiskam darbam - sakārtojumiem un individuālām konsultācijām, koučingam:

  • Attiecības starp bērniem un vecākiem. Atklāt to, kas ietekmē attiecības, saprast, kādi soļi tuvinās risinājumam. Mainītās lomas, kad bērni jūtas vecākiem vecāki, vai attopas risinot vecāku problēmas. Nemīlētie bērni iesaistīti ne sava līmeņa attiecībās, kad mēģina kļūt par vidutāju.
  • Partnerattiecības, kad neizdodas tās izveidot, vai nepārtraukti izvēlaties “nepareizos” partnerus. Iepriekšējo attiecību noslēgšana, neapmierinātība un dusmas, pretenzijas, nespēja pārtraukt attiecības, šķiršanās, saliktās ģimenes, kopīgu mērķu neesamība, nespēja izšķirties starp vairākiem partneriem.
  • Attiecības ar naudu, labklājību, atzinību- neapzinātās pārliecības un dzimtas vēstījumi, kas ļāvuši izdzīvot kā šķēršļi ceļā uz labklājību, kādēļ neizdodas pāraugt stikla griestus un nopelnīt vairāk par noteiktu summu, kādi šķēršļi traucē ceļā uz labklājību un atzinību, bailes no atpazīstamības un slavas.
  • Darba attiecības un karjera- nespēja aiziet no esošā darba, nespēja atrast darbu, darba sfēras maiņa, pārmaiņas darbā, konflikti, nespēja definēt vai sasniegt mērķus
  • Mērķi, izpētīt attiecības ar konkrēto mērķi, kāda ir šī mērķa  mijiedarbība ar neapzināto. Kas var palīdzēt un kas traucē ceļā uz mērķi. Kādi resursi nepieciešami.
  • Veselības jautājumi- darbs ar simptomu