Par mani

esmu praktizējošs sistēmisko sakārtojumu konsultants, personīgās izaugsmes trenere un transpersonālās psihoterapijas speciālists apmācībā. Man ir vairāk kā 15 gadu pieredze koučingā un dažādu apmācību vadīšanā. Sistēmisko sakārtojumu metodi apguvu Maskavas sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā un Systemic Constellations center Riga (SCCR) sadarbībā ar Nīderlandes Helingera institūtu. Savukārt koučingu Erickson Coaching Intenational un SCCR.


Projektu “Brīvība Būt” izveidoju, lai radītu pasākumus, kas palīdz cilvēkiem dzīvot vieglāku un piepildītāku dzīvi. Tādu dzīvi, kas saskan ar viņu būtību un kurā var izjust brīvību būt par sevi pašu. Un tas nozīmē iziet cauri noteiktiem procesiem, kas ļauj pieaugt un integrēt savu un savas dzimtas pieredzi. Tas nozīmē atvadīties no daudz kā- no pagātnes aizvainojumiem un sāpēm, no savām un svešām nastām, tas nozīmē pārstāt aizpildīt tukšumus sevī un lielākās sistēmās. Tāpat tas nozīmē kaut kam vecam un nevajadzīgam pateikt “Nē” un kaut kam jaunam, uzrunājošam pateikt “Jā”.

Līdzīgi kā mani klienti arī pati eju savu transformācijas ceļu, tādēļ nepārtraukti mācos un apgūstu daudz ko jaunu, lai piedāvātu to tālāk saviem klientiem dažādos formātos- gan individuālās sesijās, gan piedāvāju piedalīties atvērtās/slēgtās grupās, gan atvērtajos semināros par dažādām aktuālām tēmām. Katrs var izvēlēties sev piemērotāko veidu un tempu.

Savā darbā es integrēju divas metodes, kuras esmu apguvusi padziļināti - tas ir koučings un sistēmfenomenoloģija, kā arī šobrīd darbu papilinu ar transpersonālās psiholoģijas skatījumu un instrumentiem. 


Svarīgākais par manu izglītību un akreditāciju:

  • Kopš 2020.gada  Transpersonālās izglītības institūtā apgūstu transpersonālās psihoterapijas speciālistu apmācības programmu.
  • Erickson coaching International, ASTP 2009-2015
  • Organizāciju sakārtojumi un sistēmiskais koučings balstoties uz B.Helingera sistēmisko sakārtojumu metodi, Baltijas sistēmisko risinājumu asociācija sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Nederland un Humulus, 2011
  • Specialist of Systemic phenomenological psychotherapy (conseling) and family constellations, Institute of Consulting and Systemic Solutions Professional Psychotherapeutic League, 2015
  • Akreditācija: PCC ICF (Professional Certified Coach; International Coach federation), 2018
  • Systemic Coaching, Bert Hellinger Institute Nederland and Systemic Constellations Center Riga, 2018
  • Basic Training in Organisational Systemic Dynamics and Systemic Constellations, Systemic Constellations Center Riga and Bert Hellinger Institute Nederland, 2019
  • LU sociālo zinību bakalaurs vadībzinībās un maģistrs ekonomikā, 2004